Η αντιπονεκτίνη στον έλεγχο της περιγεννητικής οδού του Ελικοβακτηρίου του πυλωρού

Ένας προτεινόμενος μηχανισμός στην Επ παθογένεια είναι ο περιγεννητικός δρόμος…

Ο οποίος περιλαμβάνει αυξημένη μετατροπή του φαινοτύπου του ξενιστή με τη βοήθεια μετατροπών σε κυτταρικές πρωτείνες όπως τις πρωτείνες προσκόλλησης…

Το Επ επάγει τη φλεγμονή τοπικά με αυξημένα επίπεδα νεκρωτικού παράγοντα όγκου (TNF-a) και /ή ιντερλευκίνης 6 (IL-6) . Σύμφωνα με τον μηχανισμό , μόρια όπως ο TNF- a μπορούν να τροποποιήσουν την προσκόλληση στα επιθηλιακά κύτταρα του στομάχου και να οδηγήσουν στην διασπορά και μετανάστευση μεταλλαγμένων επιθηλιακών κυττάρων χωρίς τη συνδρομή των ογκοσταλτικών ( γονιδίων) μεταλλάξεων όπως π.χ. τα γονίδια που κωδικοποιούνται για τις πρωτείνες προσκόλλησης κυττάρων .

Η κατανάλωση καφέ σχετίζεται με αυξήσεις στα επίπεδα αντιπονεκτίνης. Η τελευταία ως ισχυρός αντιφλεγμονώδης παράγοντας , παράγεται από τον υποδόριο λιπώδη ιστό ,με τιμές κάτω από τις φυσιολογικές , ο λιπώδης ιστός περιέχει λιποδιαλυτές τοξίνες με εμφάνιση ινσουλινοαντίστασης , ως προστάδιο ανάπτυξης σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ. Η ανάληψη μιας αντιφλεγμονώδους παρέμβασης , όπως αυτή του καφέ σταματά την παραγωγή φλεγμονωδών όπως ο TNF-a και IL-6 και καθίσταται εφικτή η επανέναρξη παραγωγής αντιπονεκτίνης.

Η τουλάχιστον έμμεση παρέμβαση της αντιπονεκτίνης στον θετικό έλεγχο του περιγεννητικού δρόμου με αντιμεταλλαξιογόνο συνδρομή , εμφανίζεται περισσότερο από βέβαιη στην κλινική εικόνα.

Pr. Dr. Γεώργιος Ι. Φουτσιτζής(MD)
Καθηγητής ESRDeS

Πηγή: Voicenews.gr