Υπάρχει θεραπεία για το έκζεμα και δεν το λέει κανείς!

Σημαντικός παράγοντας στην αντιμετώ­πιση του εκζέματος είναι η διατήρηση υγρασίας στο δέρμα. Για να επιτευχθεί αυτή η υγρασία, εί­ναι απαραίτητο να υπάρχουν επαρκείς ποσότη­τες βασικών λιπαρών οξέων στις κυτταρικές μεμ­βράνες. Οι ασθενείς με έκζεμα εμφανίζονται να έχουν αλλοιωμένο μεταβολισμό των απαραίτητων λιπαρών οξέων και των προσταγλανδινών (οι προ­σταγλανδίνες είναι συστατικά σαν τις ορμόνες που παρασκευάζονται από τα απαραίτητα λιπαρά οξέα).

Η ανάλυση των λιπαρών οξέων στο αίμα, στα ερυθρά αιμοσφαίρια και στα λευκά αιμοσφαί­ρια σε ασθενείς με έκζεμα δείχνει μια τάση, τα επίπεδα του λινολεϊκού οξέος να είναι αυξημέ­να, ενώ τα επίπεδα των πολυακόρεστων λιπαρών οξέων μακρύτερης αλυσίδας, όπως το γάμμα λι­νολεϊκό οξύ και το αραχιδονικό οξύ, και τα μα­κράς αλυσίδας ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, δηλαδή το εικοσαπεντανοϊκό οξύ (EPA) και δοκοσαχεξανοϊκό οξύ (DHA) (που βρίσκονται στα λιπαρά ψάρια και στο ιχθυέλαιο) να είναι χαμηλά. Αυτές οι αλλαγές οδηγούν σε μεγαλύτερη τάση για αλλεργίες και φλεγμονή.

Αρχικά θεωρείτο ότι οι ασθενείς με έκζεμα μπορεί να έχουν μειωμένη δράση της δέλτα-6-δε­σατουράσης, του εξαρτώμενου από ψευδάργυρο ενζύμου που μετατρέπει το λινολεϊκό οξύ σε γάμ­μα λινολεϊκό οξύ. Αν υπάρχει ένα τέτοιο ελάττω­μα, η λήψη συμπληρωμάτων ελαίου νυχτολούλου­δου (evening primrose oil) ή ελαίου μποράντζας (borage oil), που αποτελούν πηγές γάμμα λινολεϊ­κού οξέος (GLA) μπορεί να φανεί ωφέλιμη.

Σε δι­άφορες διπλές-κλινικές μελέτες, η χρήση ελαίου νυχτολούλουδου έχει δείξει οφέλη στη βελτίωση των συμπτωμάτων του εκζέματος (σε δόσεις του­λάχιστον 3.000 mg του ελαίου του νυχτολούλου­δου που παρέχουν 270 mg GLA). Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα γενικά εμφανίζονται πιο ευνοϊκά με τη χρήση συμπληρωμάτων ιχθυελαί­ου παρά με τη χρήση ελαίου νυχτολούλουδου. Σε μια μακρόχρονη και υψηλής ποιότητας μελέτη, το έλαιο του νυχτολούλουδου απέτυχε να δείξει κά­ποιο όφελος σε σύγκριση με το placebo (ψευδο­φάρμακο).

Σε γενικές γραμμές η θεραπεία με ωμέγα-3 ιχθυελαίου φαίνεται ότι επηρεάζει αποτελεσμα­τικά τις ανωμαλίες των προσταγλανδινών. Σε μια μελέτη, η αναλογία ωμέγα-3 προς ωμέγα-6 λιπαρών οξέων βρέθηκε ότι είναι σημαντικά χα­μηλότερη σε ανθρώπους με έκζεμα από ότι σε ανθρώπους που δεν έχουν έκζεμα. Η λήψη συ­μπληρωμάτων ιχθυελαίου που παρέχουν EPA και DHA ή η κατανάλωση λιπαρών ψαριών πλούσιων σε ωμέγα-3 (σολομός, σαρδέλα, γαύρος) συντελεί σε σημαντική ενσωμάτωση των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στις κυτταρικές μεμβράνες. Το λινέλαιο, το οποίο περιέχει άλφα-λινολενικό οξύ (τον πρόδρο­μο των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων), μπορεί να πα­ρέχει κάποιο όφελος στους ασθενείς με έκζεμα. Ωστόσο, ο βαθμός της κλινικής βελτίωσης σχετίζεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του DHA (ενός από τα συστατικά του ιχθυελαίου) στα φω­σφολιπίδια, και το ιχθυέλαιο είναι πιο αποτελε­σματικό στην αύξηση των επιπέδων του DHA από ότι το λινέλαιο.

Το λινέλαιο είναι λιγότερο αποτε­λεσματικό, διότι πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε EPA/DHA με μια μεταβολική διεργασία που εξαρ­τάται από την επαρκή ποσότητα βιταμινών και μετάλλων στον οργανισμό. Ως εκ τούτου, η λήψη συμπληρωμάτων ιχθυελαίου με EPA/DHA και/ή η αύξηση της κατανάλωσης λιπαρών ψαριών προ­καλεί καλύτερα γενικά αποτελέσματα από ότι το λινέλαιο. Πλην τούτων, το λινέλαιο είναι εκτός από πλούσια πηγή ωμέγα-3, και πλούσια πηγή ωμέγα-6 λιπαρών οξέων, και η υπερκατανάλωσή του μπορεί να χαλάσει την αναλογία ωμέγα-3 προς ωμέγα-6 λιπαρών οξέων και να προκαλέσει φλεγμονή (τα ωμέγα-6 λιπαρά οξέα οδηγούν σε φλεγμονή, ενώ τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα έχουν αντιφλεγμονώδη δράση). Επίσης το λινέλαιο οξει­δώνεται γρήγορα, και κατά συνέπεια μπορεί να προκαλέσει υπερπαραγωγή ελευθέρων ριζών στο σώμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να αποφεύγετε το λινέλαιο και να καταναλώνετε λιναρόσπορο, τον οποίο θα τον αλέθετε στο μπλέντερ λίγο πριν τον φάτε, αφού τον έχετε αφήσει να μουλιάσει σε νερό την προηγούμενη νύχτα.