Το θαυματουργό φρούτο που βοηθάει την όραση!

Το θαυματουργό φρούτο που βοηθάει την όραση!

Το μύρτιλλο μελετήθηκε αρχικά για τις επιδρά­σεις του στην κακή νυχτερινή όραση. Η σύγχρονη έρευ­να για τα μύρτιλλα βασίστηκε εν μέρει στις χρήσεις του από τους Βρετανούς πιλότους του Β΄ Παγκοσμίου Πο­λέμου, που παρατήρησαν ότι η νυχτερινή τους όραση βελτιωνόταν όταν έτρωγαν μαρμελάδα από μύρτιλλο πριν από τις νυχτερινές επιθέσεις. Οι έρευνες απέδειξαν ότι η τακτική χρήση του φρούτου συντελεί σε γρηγο­ρότερη προσαρμογή στο σκοτάδι και στην αντηλιά και σε βελτιωμένη οπτική οξύτητα και στο νυχτερινό φως και στο σκοτεινό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας, ότι βοηθά δηλαδή στη νυχτερινή τύφλωση. Αυτό συμβαίνει, διότι οι ανθοκυανοσίδες στα μύρτιλλα επι­ταχύνουν τη ροδοψίνη, της χρωστικής που χρησιμοποι­είται σε κύτταρα του ματιού για νυχτερινή όραση.

Το μύρτιλλο μπορεί να είναι χρήσιμο στην πρό­ληψη και τη θεραπεία του γλαυκώματος, διότι δυνα­μώνει τους συνδετικούς ιστούς και προλαμβάνει τις ελεύθερες ρίζες. Προκαταρκτικές μελέτες σε ανθρώ­πους έδειξαν ότι τα μύρτιλλα προλαμβάνουν τον κα­ταρράκτη και ίσως βοηθούν άτομα με εκφύλιση ωχράς κηλίδας και διαβητική αμφιβληστροειδοπά­θεια.

Στον έλεγχο του διαβήτη, βραχύχρονη λήψη μύρτιλλου μειώνει το σάκχαρο του αίματος, ενώ η μα­ κρόχρονη λήψη του προστατεύει το κυκλοφορικό σύ­στημα. Οι συνδετικοί ιστοί δεν καταστρέφονται και τα τριχοειδή λειτουργούν πιο φυσιολογικά.

Το μύρτιλλο και τα εκχυλίσματά του έχουν εντυπωσιακές αντιγηραντικές ιδιότητες. Οι ανθοκυ­ανοσίδες είναι ισχυρά αντιοξειδωτικά. Τα μύρτιλλα προστατεύουν τη χοληστερίνη από την οξείδωση σε εργαστηριακά πειράματα.

Σε άλλες χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες, όπως στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, με την μακρόχρονη λήψη μειώνεται η φλεγμονή και ο πόνος, ενώ η βλάβη των συνδετικών ιστών διατηρείται στο ελάχιστο.

Δοσολογία

Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 240-600 mg μύρτιλλου σε κάψουλες ή ταμπλέτες, τυποποιημένο να περιέχει 25% ανθοκυανοσίδες. Μπορούν επίσης να κα­ταναλώνονται 20-60 γραμμάρια του φρούτου καθημε­ρινά.

Μάριος Δημόπουλος

Διατροφολόγος

Μέλος του American Council of Applied Clinical Nutrition

Μέλος της American Association of Drugless Practitioners