Τεράστιος ο κίνδυνος από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα!

Τεράστιος ο κίνδυνος από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα!
Το Baptist University του Χονγκ Κόνγκ παρουσίασε μία έρευνα σχετικά με το πόσο επικίνδυνο είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο για την υγεία. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν 13 είδη ηλεκτρονικών τσιγάρων και αποδείχθηκε πως το επίπεδο των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH) που περιέχονται σε αυτά είναι τεράστιο.

Οι PAH αποτελούν υποπροϊόν της καύσης του πετρελαίου και εντοπίζονται συνήθως στον μολυσμένο αέρα. Το ποσοστό κυμάνθηκε από 2,9 έως και 504,5 νανογραμμάρια ανά χιλιοστόμετρο. Δηλαδή η ποσότητα PAH που περιέχεται σε ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ένα εκατομμύριο φορές μεγαλύτερη από την ποσότητα που περιέχεται στον μολυσμένο ατμοσφαιρικό αέρα μίας μεγαλούπολης.

Επιπλέον, στην έρευνα αποκαλύφθηκε πως στα ηλεκτρονικά τσιγάρα υπάρχουν σε μεγάλη ποσότητα και οι πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE), οι οποίες είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία κατασκευής επίπλων και διαφόρων ηλεκτρονικών προϊόντων. Πρόκειται για ιδιαίτερα τοξική για την υγεία μας ουσία, η οποία συσχετίζεται με διάφορες διαταραχές του θυρεοειδή και μείωση της γονιμότητας.