Πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος…

Πώς λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος…

Ο εγκέφαλος είναι το κύριο όργανο του κεντρικού νευρικού συστήματος σε όλα σχεδόν τα ζώα, συμπεριλαμβανομένων και των ανθρώπων. Συλλέγει πληροφορίες από τα αισθητήρια όργανα και τα νευρικά κύτταρα του σώματος.

Τα εγκεφαλικά κύτταρα επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες, προκειμένου να αποφασίσουν και να εκτελέσουν ενέργειες. Μπορούν να εκτελεστούν λειτουργίες εκατομμύρια φορές ανά δευτερόλεπτο. Στους ανθρώπους ο εγκέφαλος ενεργοποιεί τη γλώσσα, τη λογική και τη δημιουργικότητα.

Οπως και το υπόλοιπο κομμάτι του νευρικού συστήματος, ο εγκέφαλος αποτελείται από νευρικά κύτταρα που ονομάζονται νευρώνες. Μοναδικοί μεταξύ των κυττάρων οι νευρώνες έχουν σχεδιαστεί για τη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ τους, αλλά και προς τα άλλα κύτταρα μέσω ηλεκτρικών και χημικών ωθήσεων. Οι νευρώνες έχουν μεγάλο μήκος, ακριβώς γι’ αυτό το σκοπό. Ενα μόνο νευρικό κύτταρο αν τεντώσει μπορεί να φτάσει το ένα μέτρο σε μήκος στα ανθρώπινα όντα. Τα συγκεκριμένα κύτταρα σχηματίζουν ένα πυκνό δίκτυο στον εγκέφαλο που μεταδίδει και επεξεργάζεται ταχύτατα τις πληροφορίες. Στα πρωτόγονα πλάσματα ο εγκέφαλος μπορεί να μην είναι τίποτα άλλο παρά μία κηλίδα στο νωτιαίο μυελό. Στα προηγμένα πλάσματα, όμως, όπως είναι οι άνθρωποι, περίπου 100 δισεκατομμύρια νευρώνες συνδυάζονται για να δημιουργήσουν ένα σύνθετο όργανο που ζυγίζει περισσότερο από 1,36 κιλά.

Στους ανθρώπους ο εγκέφαλος διαθέτει διάφορα τμήματα, καθένα από τα οποία ελέγχει διαφορετικές φυσικές ή νοητικές λειτουργίες. Στην κορυφή της σπονδυλικής στήλης το στέλεχος του εγκεφάλου ρυθμίζει ακούσιες λειτουργίες, όπως η αναπνοή και η κυκλοφορία και συνδέεται με τα νεύρα του νωτιαίου μυελού. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται οι δομές θάλαμος και υποθάλαμος που ασχολούνται με τον πόνο, την σεξουαλική ορμή και τον ύπνο. Οι λειτουργίες και η ισορροπία της κίνησης διατηρούνται από την παρεγκεφαλίδα (cerebellum) που βρίσκεται επίσης στη βάση του εγκεφάλου.

Η κύρια δομή του ανθρώπινου εγκεφάλου (cerebrum) διαιρείται σε αριστερό και δεξιό ημισφαίριο. Μεγάλο μέρος αυτής της δομής αποτελείται από περιπλεγμένους νευροάξονες, τα μέρη των νευρικών κυττάρων που είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά των πληροφοριών. Η περιοχή αυτή γνωστή ως λευκή ουσία, συντονίζει τα αισθητήρια ερεθίσματα, την ορμονική λειτουργία και μερικά απλά συναισθήματα. Το εξωτερικό στρώμα, ο εγκεφαλικός φλοιός ασχολείται με σύνθετες εργασίες, όπως η γλώσσα, η μνήμη, οι προηγμένες σκέψεις και τα συναισθήματα.

Ο εγκεφαλικός φλοιός αποτελείται από νευρώνες. Το γκρι τους χρώμα οδήγησε στην φράση που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα ως «φαιά ουσία». Οι νευροάξονες από αυτά τα κύτταρα συνθέτουν την υποκείμενη λευκή ουσία. Οποιοδήποτε κύτταρο ή νευροάξονας μπορεί να επικοινωνήσει με τα υπόλοιπα με συνδέσεις που ονομάζονται συνάψεις, ηλεκτρικά σήματα στους νευρώνες που ρυθμίζουν τα χημικά σήματα, τα οποία με τη σειρά τους δημιουργούν άλλα ηλεκτρικά σήματα στον νευρώνα υποδοχής. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται εκατομμύρια φορές το δευτερόλεπτο. Μπορούν να μετρηθούν πάνω από τρισεκατομμύρια συνάψεις στη λειτουργία του εγκεφάλου. Οι ακριβείς λεπτομέρειες, ωστόσο, σχετικά με το θέμα της λειτουργίας του εγκεφάλου συνεχίζουν να συμπληρώνονται, καθώς η έρευνα δεν σταματά, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά ακόμα θαυμαστά στοιχεία στην λειτουργία του, που δεν έχουν γίνει πλήρως κατανοητά.
medinova.gr