Μην κάθεστε λεπτό! Δείτε τι προκαλεί διαβήτη…

Ολλανδοί ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ, υποστηρίζουν ότι όσο πιο πολλές ώρες κάθεται κάποιος, τόσο περισσότερο κινδυνεύει από διαβήτη!
Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που δημοσίευσαν οι ερευνητές στο έντυπο Diabetologia, παρουσιάζουν ότι αυξάνεται κατά 22% ο κίνδυνος να εμφανίσει κάποιος διαβήτη.
Στην έρευνα συμμετείχαν 2.497 άτομα, τα οποία για 8 συνεχόμενες ημέρες φορούσαν βηματόμετρο, ώστε κα καταγραφεί η κινητικότητα τους και ο χρόνος που περνούσαν καθιστοί.
Οι εθελοντές, για να αξιολογηθεί ο διαβλητης, υποβλήθηκαν δια του στόματος σε δοκιμασία γλυκόζης και τα αποτελέσματα είχαν ως εξής:
1.395 (56%) συμμετέχοντες είχαν φυσιολογικό μεταβολισμό γλυκόζης,
388 (15%) εξασθενημένη και
714 (29%) έπασχαν από διαβήτη τύπου ΙΙ.
Πιο αναλυτικά, η μελέτη αναφέρει ότι: «για κάθε μια επιπλέον ώρα καθιστικής συμπεριφοράς ο κίνδυνος εκδήλωσης διαβήτη αυξάνει κατά 22%. Η μελέτη μας έχει σημαντική επίπτωση στην δημόσιαυγεία αφού τεκμηριώνει τη σχέση της καθιστικής ζωής στην εκδήλωση του διαβήτη, ανεξαρτήτως της υψηλής έντασης σωματικής δραστηριότητας. Συνεπώς, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στη μείωση του χρόνου που περνάμε καθιστοί στο πλαίσιο των προγραμμάτων πρόληψης του διαβήτη» αναφέρεται στα συμπεράσματα της μελέτης.