Επίσημα στοιχεία! 2 εκατομμύρια Έλληνες είναι υπερτασικοί!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε Εθνική Επιδημιολογική Μελέτη ΕΜΕΝΟ, αναφορικά με την υπέρταση, πάνω από το 1/3 του πληθυσμού πάσχει από αυτή τη πάθηση.
Συγκεκριμένα, στις ηλικίες μεταξύ 50 έως 59 ετών των ποσοστό των υπερτασικών φτάνει το 47,5%, μεταξύ 60 και 69 ετών το 62,5%, ενώ οι Έλληνες πάνω από τα 70 έχουν υπέρταση σε ποσοστό 73,3%.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι περίπου από τα 2 εκατομμύρια των Ελλήνων που έχουν υπέρταση, 800.000 δεν το γνωρίζουν, οι 320.000 το γνωρίζουν αλλά δεν παίρνουν θεραπεία για διαφόρους λόγους, οι 480.000 λαμβάνουν θεραπεία αλλά δεν έχουν αποτελέσματα ενώ μόνο οι 190.000 παίρνουν θεραπεία και έχουν το σωστό αποτέλεσμα.