Ενημερωθείτε! Ανακαλείτε γνωστό φαρμακευτικό σιρόπι…

Ενημερωθείτε! Ανακαλείτε γνωστό φαρμακευτικό σιρόπι…

 

 

Την Ανάκληση της υπ. αριθμ.6Κ0451 παρτίδας του φαρμακευτικού προϊόντος Mucothiol Adult sugar free syr.250mg/5ml, διότι παρατηρήθηκαν κατάλοιπα, (διαφανείς έως καφέ απόχρωσης κρυστάλλων), οπτικά εμφανείς μέσα στη φιάλη ανακοίνωσε ο ΕΟΦ.

sior

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας, με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση που διενεργεί η εταιρεία SANOFI-AVENTIS ABEE.

Η εταιρεία οφείλει να επικοινωνήσει με τους αποδέκτες των προϊόντων για την εφαρμογήτης ανάκλησης και να ολοκληρώσει την απόσυρση τους από την αγορά, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.Επιπλέον πρέπει να τηρεί τα παραστατικά της απόσυρσης για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να το θέτει υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

ΠΗΓΗ: infowoman.gr