Ενημερωθείτε! Έρχονται προσλήψεις…

Ενημερωθείτε! Έρχονται προσλήψεις…

 

 
Σε πρόσληψη 30 γιατρών και νοσηλευτών θα προχωρήσει ο δήμος Αθηναίων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Πιο συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες:

3 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής
3 ΠΕ Ιατρών Παθολόγων
2 ΠΕ Ιατρών Μαιευτήρων – Γυναικολόγων
1 ΠΕ Ιατρών Ορθοπεδικών
2 ΠΕ Ιατρών Ψυχιάτρων
1 ΠΕ Ιατρών Οφθαλμιάτρων
3 ΠΕ Ιατρών Παιδιάτρων
2 ΠΕ Ιατρών Καρδιολόγων
1 ΠΕ Ιατρών Δερματολόγων – Αφροδισιολόγων
2 ΠΕ Ψυχολόγων
2 ΠΕ Νοσηλευτών
2 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
2 ΤΕ Φυσικοθεραπευτών
2 ΤΕ Μαιών/ Μαιευτών
2 ΤΕ Κοινωνικών λειτουργών

Οσοι επιθυμούν καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην διεύθυνση:

Δήμος Αθηναίων, Λιοσίων 22, Τ.Κ.10438, Αθήνα, απευθύνοντας την στο Γραφείο Πρωτοκόλλου.

Παράλληλα, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στα παρακάτω τηλέφωνα για περαιτέρω πληροφορίες : :210.52.77.450- 210.52.77.452-210.52.77.480 -210.52.77.482 και 210.52.77.484.

 

ΠΗΓΗ: protothema.gr