Αυτή είναι η διαδικασία του μεταβολισμού!

Η κατανόηση της διαδικασίας του μεταβο­λισμού μας βοηθά να δούμε τη διαφορά ανάμεσα σε αυτά τα συστατικά που θεωρούνται ως θρεπτικά συ­στατικά και σε αυτά που θεωρούνται ως φάρμακα. Σε κάθε οργανισμό, είτε είναι φυτό είτε ζώο, η διαδικασία της ζωής συντηρείται από διάφορες χημικές αντιδρά­σεις που λαμβάνουν χώρα συνεχώς μέσα στο κύττα­ρο. Έτσι, κατά μια άποψη, η ζωή μπορεί να θεωρηθεί ως μια σειρά ελεγχόμενων χημικών αλλαγών. Αυτές οι χημικές διαδικασίες παίρνουν δύο βασικές μορφές, το κτίσιμο των ιστών (αναβολισμός) και τη διάσπα­ση των συστατικών για την παροχή ενέργειας και για την παροχή των δομικών λίθων που είναι απαραίτητοι για τον αναβολισμό (καταβολισμός). Αυτές οι χημικές αντιδράσεις είναι γνωστές ως μεταβολισμός.
Παρ’ όλο που τα φυτά και τα ζώα έχουν παρό­μοιες χημικές διαδικασίες μέσα στα κύτταρα, τα ζώα (και ο άνθρωπος) είναι διαφορετικά από τα φυτά στο πώς αποκτούν την τροφή τους. Τα φυτά «κατασκευ­άζουν» την τροφή τους από μικρά μόρια, ενώ τα ζώα παίρνουν μεγάλα μόρια και τα διασπούν. Όλη μας η διατροφή και ενέργεια προέρχεται από φυτά είτε άμε­σα, τρώγοντας τα φυτά, είτε έμμεσα, τρώγοντας τα ζώα που έχουν φάει τα φυτά.
Αυτά τα συστατικά που σκεφτόμαστε ως κανο­νικές τροφές περιέχουν μια αφθονία βασικών διατρο­φικών στοιχείων, που είναι λίπη, πρωτεΐνες και υδα­τάνθρακες. Αυτά είναι τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για την παροχή ενέργειας στο σώμα και τα συστατικά για το κτίσιμο των δομών. Αυτά τα φυτά περιέχουν επίσης βιταμίνες και μέταλλα που χρειάζο­νται για να καταλύουν τις διαδικασίες του σώματος. Άλλα φυτά περιέχουν πολύ λίγο από τα βασικά δια­τροφικά στοιχεία, αν και περιέχουν αρκετή ποσότητα ιχνοστοιχείων.
ΜάριοςΔημόπουλος
Διατροφολόγος
Μέλος του American Council of Applied Clinical Nutrition
Μέλος της American Association of Drugless Practitioners