Αυτά είναι τα βότανα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική!

Αυτά είναι τα βότανα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική!
Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι τα βότανα δεν έχουν πραγματική φαρμακευτική αξία. Τα βότανα έχουν φαρμακευτική αξία, όπως αποδεικνύεται από το γεγονός ότι από το 1959-1980 μια από τις τέσσερις συ­νταγογραφήσεις στις ΗΠΑ προερχόταν από βότανα. Όταν τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα συμπερι­ληφθούν στα συνταγογραφούμενα φάρμακα, το ποσο­στό των φαρμάκων που προέρχονται ή που περιέχουν ένα βότανο αυξάνεται στο 50%.

Για παράδειγμα, το πιο ευρέως χρησιμοποιού­μενο φάρμακο στον κόσμο, η ασπιρίνη, βασίζεται στη σαλικίνη που βρίσκεται στον φλοιό της ιτιάς. Οι αμ­φεταμίνες βασίζονται στα αλκαλοειδή που βρίσκονται στο κινεζικό βότανο εφέδρα. Η ψευδο-εφεδρίνη και η εφεδρίνη είναι η βάση για τα περισσότερα μη συνταγο­γραφούμενα φάρμακα κατά της συμφόρεσης. Τα αλκα­λοειδή στη ρίζα του golden seal χρησιμοποιούνταν πα­λιότερα για να παρέχουν τη στυπτική και αντισηπτική δράση στις φόρμουλες σταγόνων ματιού. Ο φλοιός του δένδρου cascara sagrada είναι ένα αποτελεσματικό κα­θαρτικό με ελάχιστες παρενέργειες σε αντίθεση με τα συνθετικά καθαρτικά.

Παράλληλα με τα βασισμένα σε φυτά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική, έχει υπάρξει μια αναβίωση της παραδοσιακής βοτανικής θεραπευτικής. Αν και η σύγχρονη ιατρική ισχυρίζεται ότι τα σύγχρο­να φάρμακα είναι αποτελεσματικότερα από τα βότα­να, πολλοί άνθρωποι βρίσκουν τα βότανα αποτελε­σματικά εναλλακτικά στα χημικά φάρμακα και χωρίς τις παρενέργειες των χημικών φαρμάκων.

ΜάριοςΔημόπουλος

Διατροφολόγος

ΜέλοςτουAmerican Council of Applied Clinical Nutrition

ΜέλοςτηςAmerican Association of Drugless Practitioners