Δείτε ποια κεριά είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο…

Δείτε ποια κεριά είναι επικίνδυνα για τον άνθρωπο…
Τα φτηνά κεριά έχουν τις ίδιες τοξίνες με τα τσιγάρα, σύμφωνα με νέα έρευνα, ενώ περιέχουν και μείγμα παραφίνης, υλικό που μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική δυσκολία σε άτομα με άσθμα.

Δηλαδή το συμπέρασμα της έρευνας είναι πως ένα φτηνό κερί, έχει τις ίδιες τοξίνες με το τσιγάρο, καθώς δημιουργείται με καρκινογόνα χημικά, οπότε είναι σαν να κάνετε χρήση ενός κατώτατου καπνού.

Οι τοξίνες που περιέχουν τα φτηνά κεριά είναι:

Ακετόνη,

Τριχλωροφθορομεθάνιο,

Δισουλφίδιο του άνθρακα,

2-βουτανόνη, Τριχλωροαιθανίο,

Τετραχλωράνθρακας,

Χλωροβενζόλιο,

Αιθυλοβενζόλιο, Στυρόλιο,

Ξυλόλιο,

Φαινόλη,

Κρεσόλη,

Cyclopentene.

Ένα συστατικό επίσης επιβλαβές για τον ανθρώπινο οργανισμό που περιέχει συνήθως το φυτίλι, είναι ο μόλυβδος, ο οποίος έχει απαγορευτεί στις ΗΠΑ από το 2003, ωστόσο στις υπόλοιπες χώρες συμπεριλαμβάνεται στα κεριά κανονικά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ