Αποσύρονται από τις αγορές παιδικά παπούτσια! Ενημερωθείτε…

Αποσύρονται από τις αγορές παιδικά παπούτσια! Ενημερωθείτε…
Αποσύρονται από τη αγορά παιδικά παπούτσια τα οποία θεωρείται ότι είναι επικίνδυνα καθώς περιέχουν χρώμιο.
Συγκεκριμένα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, με βάση πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Ασφάλεια Προϊόντων πλην τροφίμων (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε ότι αποσύρονται από την κυπριακή αγορά παιδικά παπούτσια, ονομασίας Bubble Bobble και κωδικό μοντέλου A895.

shoes
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Παραρτήματος XVII (σημείο 47) του Κανονισμού REACH τα δερμάτινα είδη που έρχονται σε επαφή με το δέρμα δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά όταν περιέχουν εξασθενές χρώμιο σε συγκεντρώσεις ίσες ή μεγαλύτερες από 3 mg/kg (0,0003 % κατά βάρος) επί του συνολικού ξηρού βάρους του δέρματος.
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί όσους έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο προϊόν να ενημερώσουν σχετικά τους αρμόδιους λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, στα τηλέφωνα 22405611, 22405637 και 22405609.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ